Контейнер дугаараар хайх

Контейнер дугаараар хайхдаа эхний нүдэнд 4 үсэг, 2 дахь нүдэнд 7 оронтой тоог оруулна. Мөн эхний нүдийг хоосон орхиод хоёр дахь нүдэнд тоо бичиж хайж болно.

Whole milk powder
Ачааны нэр
MSKU 0820690
Чингэлэг / Вагон дугаар
XG: / 2017.02.01
Боомт / Ачигдсан

Ирсэн / Ачигдсан

XG: 2017.02.01 / XG: 2017.02.01

Дамжин өнгөрөх боомт

Ирсэн / Гарсан

2017.02.01 / 2017.02.01

Хил дээр ирсэн

Хүрсэн / Хүрэх газар

2017.02.01 / 2017.02.01

Эцсийн өртөө

Борлуулалтын алба

Утас: (976) 7011 3802 , 7011 3808
Факс: (976) 7011 3806
Имэйл: sales@sbl.mn

Үйл ажиллагааны алба

Утас: (976-11) 363802, 364199
Факс: (976-11) 367385
Имэйл: info@sbl.mn

SB Trans
LLC

SBL Хасын
Хүлэгүүд
Сошиал